Периодично обучение по технически надзор на СПО

periodichno-obuchenieПървоначална и периодична проверка на знанията на персонала, обслужващ съоръжения с повишена опасност. Съгласно инструкциите и изискванията за безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност.

TOP