Технически надзор на асансьори

asansiori „Лайт Инспект“ ООД извършва техническия надзор в съответствие с наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

Обхватът на техническия надзор включва:

1. Асансьори монтирани в жилищни сгради.

2. Асансьори монтирани в промишлени сгради.


Видове технически прегледи на асансьори извършвани от „Лайт Инспект“ ООД – гр. Пловдив, са както следва:

– Първоначални – след регистрирането им;
– Периодични – първият периодичен преглед се извършва 24 месеца след датата на пускането на асансьора в експлоатация, а следващите – на всеки 12 месеца;
– След преустройство;
– Когато не са експлоатирани повече от 6 месеца преди промяна на лицето, което поддържа асансьора;
– След замяна на повдигателен механизъм, триеща шайба, хидравличен на пускането на асансьора в експлоатация, а следващите – на всеки 12 месеца;
– След замяна на повдигателен механизъм, триеща шайба, хидравличен цилиндър, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта или хващачи;
– След аварии или злополуки;
– По искане на ползвателя


ЗАЯВKA ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА асансьор

ЗАЯВKA ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА асансьор

TOP