Технически надзор на стационарни метални тръбопроводи за пара и гореща вода

metalni-trabi-paraСтационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110°C до 450°C включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.


Видове технически прегледи осъществявани от „Лайт Инспект“ ООД, които се осъществяват на регистрираните тръбопроводи за водна пара и гореща вода:

– първоначални – след регистрирането им;
– периодични – най-малко веднъж на 4 години;
– периодични с изпитване на якост – най-малко веднъж на 8 години;
– след преустройство;
– когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
– след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
– по искане на ползвателя;
– след преместване на ново работно място


ЗАЯВKA ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРЪБОПРОВОД ЗА ПАРА ИЛИ ГОРЕЩА ВОДА

ЗАЯВKA ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТРЪБОПРОВОД ЗА ПАРА ИЛИ ГОРЕЩА ВОДА

TOP