Технически надзор на съдове под налягане

sadove-pod-nalqganeФирма „Лайт Инспект“ ООД – гр. Пловдив е лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор на съдове за сгъстени, разтворени под налягане или втечнени газове, пари или течности, при които налягането на газовете и/или парите при състояние на максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане.

Фирмата извършва технически надзор на стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следвa:

– Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:
– Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200°C, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
– Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
– Съдове за хладилни уредби;
– Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации;
– Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.


Видове технически прегледи, които се осъществяват от фирма „Лайт Инспект“ ООД за технически надзор на съоръженията под налягане:

– първоначални – след регистрирането им;
– периодични – най-малко веднъж на 4 години;
– периодични с изпитване на якост – най-малко веднъж на 8 години;
– след преустройство;
– когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
– след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
– по искане на ползвателя;
– след преместване на ново работно място


ЗАЯВKA ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

ЗАЯВKA ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

TOP