Технически надзор на повдигателни съоръжения

kotli Фирма „Лайт Инспект“ ООД – гр. Пловдив е лицензирана за осъществяване на технически надзор на повдигателни съоръжения, както следва:

– Товароподемни кранове;
– Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
– Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
– Товароподемни кранове извън посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2с товароподемност до 5 t включително.
– Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
– Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове;
– Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
– Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнити, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения – отменена;
– Товарозахващащи приспособления;
– Подвижни работни площадки.

„Лайт Инспект“ ООД предлага и технически надзор на строителни подемници за повдигане на хора или хора и товари, монтирани на строежи за изграждане на жилищни сгради, и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, монтирани в жилищни сгради.


Видове технически прегледи, които се осъществяват от фирма „Лайт Инспект“ ООД за технически надзор на съоръженията под налягане:

– първоначални – след регистрирането им;
– периодични – най-малко веднъж на 4 години;
– периодични с изпитване на якост – най-малко веднъж на 8 години;
– след преустройство;
– когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
– след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
– по искане на ползвателя;
– след преместване на ново работно място


ЗАЯВKA ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

ЗАЯВKA ЗА ТЕХИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА СПО

TOP