Технически надзор на стационарни котли

kotli Фирма „Лайт Инспект“ ООД – гр. Пловдив е лицензирана за осъществяване на технически надзор на стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 KW, както следва:

– Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW;
– Парни котли, работещи при свръх налягане до 0,05 Mрa. включително;
– Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 130°C включително;


Видове технически прегледи, които се осъществяват от фирма „Лайт Инспект“ ООД за технически надзор на съоръженията под налягане:

– първоначални – след регистрирането им;
– периодични – най-малко веднъж на 4 години;
– периодични с изпитване на якост – най-малко веднъж на 8 години;
– след преустройство;
– когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
– след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
– по искане на ползвателя;
– след преместване на ново работно място


ЗАЯВKA ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПЪРВОНАЧАЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ЗА КОТЛИ

ЗАЯВKA ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА КОТЛИ

TOP